menu
Kart Galerisi

Mắt Bão Của Janna

Mắt Bão Của Janna
Janna
Janna
PZPiltover & Zaun
SPELLbüyü
COMMONYaygın
Trao +2|+0 cho 1 đồng minh trong vòng này. Rút 2 lá bài. Tạo 1 lá Janna trong bộ bài.

"Cứ yên tâm! Cơn bão chỉ gầm rú xung quanh thôi, nó sẽ không làm hại bạn đâu." - Janna

   Kart sanatını aç