menu
Kart Galerisi

Poro Trượt Tuyết

Poro Trượt Tuyết
BCBandle City
FRFreljord
FOLLOWERtakipçi
EPICDestansı
ImpactImpact

- When this strikes while attacking, it deals 1 to enemy nexus. This keyword can stack.

Tấn Công: Triệu hồi 1 Poro ngẫu nhiên 1 tiêu hao ở vị trí tấn công.

5

5

"Và rồi poro Bobjim đó nói là "ĐẰNG KIA!", sau đó chúng đã thẳng tiến tới đường chân trời, tung tăng theo sau là những poro khác đang cố hết sức để bắt kịp!" Ingvar Trẻ tuổi

   Kart sanatını aç
benzer kartlar
Bãi Mìn Hextech
Nami
Xưởng Chế Tạo Của Tương Lai
Cây Cổ Thụ Bandle
Chỉ Huy Hạm Đội Giáp Xác
Senna
Rồng Giấy
Cơn Thịnh Nộ của Freljord