menu
Kart Galerisi

Rái Cá Bạch Tuộc

Rái Cá Bạch Tuộc
Chơi Khăm
BCBandle City
FOLLOWERtakipçi
COMMONYaygın
Khi ta được triệu hồi, tạo trên tay 1 lá Chơi Khăm.

1

1

"Hiếu kỳ và thích vui đùa, rái cá bạch tuộc là một sinh vật vui tính. Hay nó là loài bạch tuộc rái cá nhỉ? Mình nhớ là mình có mang theo 3 cái bánh mỳ kẹp mà nhỉ?" - Bản Ghi Chép Sinh Thái của Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm, Ngày 7

   Kart sanatını aç
benzer kartlar
Sên Làu Bàu
Nami
Thủy Linh Lãng Du
Chỉ Huy Hạm Đội Giáp Xác
Huấn Luyện Viên Cá Mập