menu
Галерея карт

Trinh Sát Sa Mạc

Trinh Sát Sa Mạc
SHShurima
FOLLOWERсторонник
COMMONОбычная
PredictPredict

- Pick a card from among 3 in your deck. Shuffle the deck and put that card on top.

ElusiveHuyền ảo

- Chỉ có thể bị chặn đòn bởi 1 bài quân Huyền ảo.

Xuất Trận: Tiên Đoán. Nếu ngươi chọn 1 Địa Danh, ban cho ta Huyền Ảo.

2

4

"Chúng tôi vừa mới gặp rắc rối! Một cơn bão lớn đã tới từ phía tây và Taliyah đã băng qua đường hầm của bọn xer'sai ở hướng nam. Tôi thấy có ngôi đền ở hướng bắc và chúng tôi phải trú ẩn bên trong những bức tường đất nung đó. Những người khác đã say giấc, còn tôi cùng với ngọn lửa của mình đều đang dần tàn. Hi vọng tôi sẽ có giấc mơ đẹp." - Nhật Ký của Zaifa

   Показать рисунок карты