menu
Galeria da carta

Lejyon Sabotajcısı

Lejyon Sabotajcısı
Sabotaj
NXNoxus
FOLLOWERseguidor
COMMONComum
Saldır: Rakibin Nexus'una 1 hasar verirsin.

2

1

''Kalkan Kırıcılarımız insanları ortadan ikiye yarabilir. Ama işlerin daha... göze çarpmadan halledilmesi gerektiğinde kullanabileceğimiz yetenekli askerlerimiz de var.'' - Swain

   Abrir a arte da carta