menu
go back

Ionia / Quần Đảo Bóng Đêm

Hấp thụ

Chậm

Thu Về

Huyền ảo

Nhanh

crystal29 300
Sort by type

Deck Overview

regions
IO
37cards
SI
3cards
mana cost
card types
rarity