menu
Card Gallery

Phát Bắn Điệu Nghệ

Phát Bắn Điệu Nghệ
NX
SPELLspell
EPICEpic
Gây 1 sát thương lên Nhà Chính của đối thủ. Lần tiếp theo đồng minh Ra Đòn lên Nhà Chính của đối thủ trong vòng này, tạo trên tay 1 lá Phát Bắn Điệu Nghệ.

"Chẳng ai có thể bắt kịp ta ngay cả khi tất cả những gì ta có chỉ là sỏi đá và gậy gộc. Còn khi ta có đầy đủ trang bị ư? Tốt nhất là đừng có dại." - Samira

   Open card art