menu
Aatrox
Quỷ Kiếm Darkin
Cuộc Đột Kích Tuyệt Diệt
Aatrox
Đường Trảm Tuyệt Diệt
Đường Quét Tuyệt Diệt của Aatrox
Chiến Binh Tận Thế
Chiến Binh Tận Thế
RURuneterran
CHAMPIONchampion
CHAMPIONchampion
Khởi Nguồn: Chiến Binh Tận Thế. Tự Động Trang Bị: Quỷ Kiếm Darkin. Khi ta được triệu hồi hoặc ra đòn: Hồi 2 máu cho Nhà Chính của bạn và tạo trên tay 1 lá Chiến Binh Tận Thế nếu ngươi chưa có lá nào.

5

5

Dẫu xuyên khắp các lục địa, Aatrox vẫn cảm thấy rõ sự thức tỉnh của cô. Bao nỗi hận thù vẫn nung nấu chảy trôi. Anh ấy đã phá vỡ mọi bức tượng về cô. Và giờ đây anh có thể bắt đầu trận chiến cuối cùng chống lại kẻ Hèn Nhát của Icathia, kết thúc sự tồn tại đớn đau này bằng cách phá hủy mọi thứ thuộc về cô ấy.

   Open card art