menu
Card Gallery

Yêu Nữ

Yêu Nữ
Hắc Ám Bùng Nổ Của Evelynn
Evelynn
Evelynn
RURuneterran
COMMONCommon
Ngươi có thể thêm mọi lá bài triệu hồi Yêu Linh khi xây dựng bộ bài.

"Ta sẽ nuốt chửng mọi thứ..." - Evelynn

   Open card art