menu
Card Gallery

Bẫy Hoa Sen

Bẫy Hoa Sen
Sân Khấu Tử Thần
Lần Nảy Thứ Hai
Lựu Đạn Nhảy Múa Của Jhin
Jhin
Bẫy Hoa Sen
Nét Vẽ Chết Chóc
Nghệ Sĩ Tử Thần
Jhin
RURuneterran
COMMONCommon
Gây 1 sát thương lên Nhà Chính của đối thủ. Nếu có Jhin trên bàn, Làm Choáng kẻ địch Yếu Nhất.

"Cười lên nào! Mọi người đang xem đấy!" - Jhin

   Open card art