menu
Card Gallery

Găng Tay Kashuri

Găng Tay Kashuri
Ngài Broadmane
NXNoxus
SPELLspell
COMMONCommon
Gây 2 sát thương lên 1 kẻ địch.

Những công cụ chất lượng mà rơi vào tay những người thợ non tay thì chỉ tổ lãng phí.

   Open card art