menu
Card Gallery

İkiz Rüzgâr Tekniği

İkiz Rüzgâr Tekniği
IOIonia
SPELLspell
RARERare
Bir takipçi seçersin. Seçtiğin takipçinin birebir Hayali bir kopyasını çağırırsın. Takipçi bir düşmansa onu Sersemletirsin.

Ionia'lılara göre rüzgâr en dengesiz element olmasına karşın dizginlenemez değildir.

   Open card art