menu
Card Gallery

Đá Tưởng Ký Demacia

Đá Tưởng Ký Demacia
DEDemacia
SPELLspell
RARERare
Tạo trên tay 1 lá Lăng Kính Phòng Hộ, Giam Cầm hoặc Vì Demacia! Phù Du.

"Tại sao lại gọi là canh bạc của nhà Vua chứ? Nữ hoàng cũng phải đưa thân mình ra trước hiểm nguy kia mà!" - Cithria, Xứ Cloudfield

   Open card art