menu
Card Gallery

Pháp Sư Phản Chiếu

Pháp Sư Phản Chiếu
BCBandle City
FOLLOWERfollower
EPICEpic
Khi sử dụng 1 tùy tùng được tạo ra, triệu hồi 1 bản sao y hệt. Khi sử dụng 1 bài phép được tạo ra, sao chép hiệu ứng bài phép đó lên cùng mục tiêu.

4

7

"Đúng vậy, cô ấy quả là bậc thầy về khả năng phản chiếu. Những thiết kế của tôi trông sang hơn hẳn và chỉ bằng một thủ thật ánh sáng đơn giản là đã khiến nhiều người phải ngưỡng mộ rồi..." - Thợ Áo Choàng Khoa Trương

   Open card art