menu
Card Gallery

Cún Nấm Độc

Cún Nấm Độc
Nấm Độc
BCBandle City
FOLLOWERfollower
COMMONCommon
Ra Đòn: Gài 3 lá Nấm Độc vào các lá bài ngẫu nhiên trong bộ bài của đối thủ.

2

2

"Sao cơ? Hai trong số các tân binh đang trinh sát trong rừng tình cờ chạm trán một con quái cỏ đáng sợ, giờ thì họ có thể chết một cách đầy đau đớn dai dẳng sao? Dẫn đường đi nào!" - Teemo

   Open card art
similar cards
Kennen
Bút Lông Thần Tốc
Caitlyn
Máy Vận Chuyển Hextech
Gnar
Senna
Albus Ferros
Tinh Linh Giận Dữ