menu
Card Gallery

Quái Thú Giáp Xác

Quái Thú Giáp Xác
SIQuần Đảo Bóng Đêm
FOLLOWERfollower
RARERare
TossQuăng

- Hủy diệt X lá bài không phải Anh hùng ở dưới cùng bộ bài của bạn.

DeepDeep

- I have +3|+3 once your deck has had 15 or fewer cards left.

LastBreathTrăn trối

- Kỹ năng sẽ kích hoạt khi bài quân bị tiêu diệt.

Khi 1 đồng minh khác hy sinh, hoặc Trăng Trối: Quăng 1 lá bài.

2

3

"Được rồi, các ngươi hãy dụ chúng vào bẫy! Và hãy nhớ: nếu thấy một con Quái Thú Giáp Xác thì hãy cắt dây và chạy ngay. Ta không muốn con tàu bị hư bởi cái thứ mà chúng đã ăn hết một nửa đâu, rõ chưa?" - Thuyền trưởng Bilgewater

   Open card art