menu
Card Gallery

Sứ Giả Hoàng Kim

Sứ Giả Hoàng Kim
SHShurima
FOLLOWERfollower
COMMONCommon
AllegianceLiên minh

- Khi triệu hồi, lá bài này sẽ nhận được hiệu ứng Trung thành nếu cùng thuộc 1 khu vực với lá bài nằm trên cùng của bộ bài.

Liên Minh: Rút 1 lá Anh Hùng và ban +2|+2 cho Anh Hùng đó.

3

2

"Tương lai xán lạn của chúng ta nằm bên dưới những cồn cát, và chúng ta là những người sẽ mở đường cho Azir. Đế chế hoàng kim sẽ trỗi dậy trên sa mạc một lần nữa!"

   Open card art