menu
Card Gallery

Cổ Vật May Mắn

Cổ Vật May Mắn
SHShurima
SPELLspell
COMMONCommon
ChallengerThách ĐẤấu

- Có thể lựa chọn kẻ địch chặn đòn khi tấn công.

Thách Đấu

"Cứ thử từ chối ta xem." - Sivir

   Open card art
similar cards
Kiệt Sức
Ngày Lĩnh Thưởng