menu
Card Gallery

Cổ Vật May Mắn

Cổ Vật May Mắn
SHShurima
SPELLspell
COMMONCommon
ToughKiên cường

- Giảm 1 sát thương từ tất cả các nguồn gây sát thương.

Kiên Cường

"Chết rồi thì sao mà tiêu tiền được nữa." - Sivir

   Open card art
similar cards
Kiệt Sức
Ngày Lĩnh Thưởng