menu
Rek'Sai
Rek'Sai
Rek'Sai Gọi Bầy
SHShurima
CHAMPIONchampion
CHAMPIONchampion
LurkRình Rập

- Nếu ngươi tấn công khi ta đang ở trên cùng của bộ bài, ta sẽ Rình Rập và ban +1|+0 cho đồng minh Kẻ Rình Rập Ở Mọi Nơi. Kích hoạt tối đa 1 lần mỗi vòng đấu.

Khi ta Rình Rập hoặc Tấn Công: Ban +1|+0 cho tất cả đồng minh Kẻ Rình Rập Ở Mọi Nơi. Kết Thúc Vòng Đấu: Đặt ta vào bộ bài.

3

6

"Jhuraa trẻ tuổi đang khám phá một hang động nhỏ ở nơi hẻo lánh thì bỗng phát hiện những cuộn giấy cổ ngữ! Chúng ta đã đem số cổ ngữ đó đến chỗ một dịch giả ở Marrowmark, và các cuộn giấy ấy... nói về một nỗi kinh hoàng đã đeo bám tổ tiên của chúng ta từ thời xa xưa. Một nữ hoàng. Một nữ hoàng xer'sai!" - Fezhaur, trưởng lão tộc Vekauran

   Open card art