menu
Card Gallery

Quái Nước Nhảy Múa

Quái Nước Nhảy Múa
IOIonia
FOLLOWERfollower
COMMONCommon
RecallThu Về

- Gọi bài quân trở về trên tay và xóa bỏ tất cả hiệu ứng tác động lên bài quân này.

ElusiveHuyền ảo

- Chỉ có thể bị chặn đòn bởi 1 bài quân Huyền ảo.

Khi ta được Thu Về, rút 1 lá bài.

1

1

"Nước luôn linh hoạt, biến ảo khôn lường - nước sẽ hóa thành hình dạng ta muốn khi cần thiết, dâng trào hoặc rút ra xa trên bờ biển." - Thầy tu Ionia

   Open card art
similar cards
Môn Đồ Bóng Đêm
Thợ Hầm Thải Chirea
Nhạc Sĩ Chiến Trường
Zinneia, Khúc Cao Trào Đanh Thép