menu
Card Gallery

Chiến Lợi Phẩm

Chiến Lợi Phẩm
FRFreljord
SPELLspell
COMMONCommon
BurstSiêu tốc

- Các bài phép siêu tốc được thi triển ngay lập tức. Đối thủ không thể phản ứng trước bài phép này.

PlunderCưỡng Đoạt

- Lá bài sẽ kích hoạt hiệu ứng Cưỡng Đoạt nếu được đánh xuống sau khi người chơi đã gây sát thương lên Nhà Chính của đối thủ trong vòng này.

Ban +1|+2 cho 1 đồng minh. Cưỡng Đoạt: Thay vào đó, ban +2|+4.

"Người Avarosa các ngươi sẽ chỉ trở nên yếu đuối và béo mập với những cánh đồng màu mỡ. Vậy nên đêm nay hãy nghỉ ngơi nhé, những kẻ yếu đuối tội nghiệp, và trong khi các ngươi mơ về những phú quý của ngày mai, bọn ta sẽ chiếm lấy nó." Scarmother Vrynna

   Open card art
similar cards
Địa Thuật
Hướng Tới Hoàng Hôn
Khúc Ca Quần Đảo
Ân Huệ Của Tổ Tiên
Mô Phỏng
Lời Thì Thầm
Chống Lại Giá Lạnh
Lửa Tâm Linh