menu
Card Gallery

Ba Chị Em

Ba Chị Em
Đóng băng Siêu tốc
Cơn Thịnh Nộ Phương Bắc
Hầm Mộ
Hàn Băng Mộ
FRFreljord
SPELLspell
RARERare
BurstSiêu tốc

- Các bài phép siêu tốc được thi triển ngay lập tức. Đối thủ không thể phản ứng trước bài phép này.

FleetingPhù du

- Lá bài Phù du sẽ bị loại bỏ khỏi tay khi kết thúc vòng đấu.

FrostbiteĐóng băng

- Biến chỉ số Sức Mạnh của 1 bài quân thành 0 trong vòng này. Chỉ số này có thể được thay đổi sau đó.

Tạo trên tay 1 lá Đóng băng Siêu tốc, Cơn Thịnh Nộ Phương Bắc, hoặc Hầm Mộ Phù Du.

Những người chị em xứ Freljord: Avarosa, Serylda và Lissandra sở hữu sức mạnh khủng khiếp, dù mỗi người lại chọn sử dụng sức mạnh đó cho mục đích khác nhau - từ bi, võ dũng hoặc tà ác.

   Open card art
similar cards
Hướng Tới Hoàng Hôn
Khúc Ca Quần Đảo
Ân Huệ Của Tổ Tiên
Chiến Lợi Phẩm
Lời Thì Thầm
Chống Lại Giá Lạnh
Mô Phỏng
Lửa Tâm Linh