menu
Card Gallery

Lissandra

Lissandra
Lissandra
Hầm Mộ Của Lissandra
Hàn Băng Mộ
Tùy Tùng Đóng Băng
Băng Vệ Tùy Tùng
Thần Vệ Diệt Vong
Mảnh Băng
FRFreljord
CHAMPIONchampion
CHAMPIONchampion
CountdownCountdown

- Round start: I count down 1. At 0, destroy me and activate the Countdown effect.

ToughKiên cường

- Giảm 1 sát thương từ tất cả các nguồn gây sát thương.

Khi ta được triệu hồi, triệu hồi 1 lá Tùy Tùng Đóng Băng.

2

3

"Thần Vệ Diệt Vong ẩn nấp ngay phía sau những bức tường này, cứng đờ trong giá lạnh, bị đóng băng theo thời gian... và trong lúc họ vẫn đang chờ đợi, những kế hoạch của ta cần phải được thực hiện..."

   Open card art
similar cards
Vua Jarvan III