menu
Card Gallery

Cải Tiến Liên Tục

Cải Tiến Liên Tục
PZPiltover & Zaun
SPELLspell
COMMONCommon
BurstSiêu tốc

- Các bài phép siêu tốc được thi triển ngay lập tức. Đối thủ không thể phản ứng trước bài phép này.

Chọn 1 tùy tùng. Tạo trên tay 1 bản sao được nhận +1|+1 của tùy tùng đó.

"Việc cải thiện bản thân là một trò chơi mà ngươi đóng cả vai anh hùng lẫn phản diện. Ngươi sẽ gặp khó khăn. Ngươi thậm chí sẽ nghĩ là mình đã chiến thắng. Nhưng cuối cùng, ngươi sẽ luôn là người duy nhất cản trở con đường của chính mình." - Cỗ Máy Mô Phỏng

   Open card art
similar cards
Biểu Tượng Sứ Giả
Bóng Đen Bao Phủ
Kẻ Trộm Phép
Món Quà Từ Cõi Xa
Phát Minh Tâm Huyết
Phước Lành Khuyển Linh
Thiên Cổ Vô Biên
Targon Ban Phước