menu
Boğa
MTTargon
FOLLOWERfollower
COMMONCommon
OverwhelmAban

- Beni engelleyene verdiği ekstra hasar, düşman Nexus'una yansıtılır.

4

1

''Boynuzlarını güneşin altın ışıkları süsler, kalbindeyse güneşin ateşi yanar. Kalkanlarımızın gümbürtüsü ufku onun toynak sesleri gibi inletsin!'' - Solari savaş duası

   Open card art
similar cards
Ürkmüş Kozmik Fil
Güneş Muhafızı
Hilal Muhafızı
Çatallanan Yol
Eskilerin Kâhini
İskele Babası
Basilisk Kan Avcısı
Zirve Yargıcı