menu
Card Gallery

Thiên Mã Xông Trận

Thiên Mã Xông Trận
MTTargon
FOLLOWERfollower
COMMONCommon
OverwhelmÁp đảo

- Sát thương vượt trội ta gây lên kẻ chặn đòn sẽ chuyển thành sát thương lên Nhà chính của đối thủ.

4

1

"Nắng vàng của mặt trời tô điểm cho sừng của người, lửa của mặt trời thắp sáng con tim. Hãy để chiếc khiên vang lên như tiếng sấm rền từ vó nện khắp chốn" - Lời cầu nguyện chiến tranh Solari

   Open card art
similar cards
Voi Hú Hồn
Hộ Vệ Bán Nguyệt
Con Đường Chia Cách
Con Mồi Thông Minh
Tiên Tri Cõi Xưa
Vệ Binh Mặt Trời
Tử Xà Khát Máu
Thẩm Phán Toàn Quyền