menu
Card Gallery

Thanh Gươm Bóng Tối Lunari

Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
Phấn Hoa Hoàng Hôn
MT
FOLLOWERfollower
COMMONCommon
Khi ta được triệu hồi, tạo trên tay 1 lá Phấn Hoa Hoàng Hôn.

2

1

"Hoa hoàng hôn nở vào ban đêm và chỉ vào đêm trăng tròn. Một biểu tượng kiêu hãnh của Hội Lunari, chúng ta đã dùng phấn hoa của chúng trong suốt hàng thế kỷ bởi chỉ có chúng ta mới biết cách thu hoạch an toàn."

   Open card art