menu
Card Gallery

Hộ Vệ Chở Che

Hộ Vệ Chở Che
MTTargon
FOLLOWERfollower
EPICEpic
Bắt Đầu Vòng Đấu: Hồi 3 máu cho Nhà Chính. Gây sát thương lên ta bằng số máu đã hồi.

2

7

"Chẳng ai biết rõ đường đi nước bước ở Targon như tôi, vậy nên tôi bị mắc kẹt với một số, ừm, hằng tinh ngang ngạnh. Thật may là chúng có tôi là người chăm nom!"

   Open card art