menu
Card Gallery

Solar Flare

Solar Flare
MTTargon
SPELLspell
COMMONCommon
StunLàm choáng

- Loại bỏ 1 bài quân ra khỏi giao tranh. Bài quân đó không thể tấn công hay đỡ đòn cho đến khi kết thúc vòng đấu.

StrongestMạnh nhất

- Tính theo Sức mạnh cao nhất, nếu bằng nhau sẽ xét lần lượt theo Máu cao nhất, sau đó đến Tiêu hao cao nhất.

Stun the Strongest enemy.

"The closer they stretch toward the heavens, the more the sun will burn them." - Leona

   Open card art