menu
Card Gallery

Güneş Patlaması

Güneş Patlaması
MTTargon
SPELLspell
RARERare
DaybreakŞafak

- Bonus if this is the first card you play this round.

SlowYavaş

- Yavaş büyüler, dövüşmüyorken veya başka bir şey yapmıyorken uygulanabilir ancak düşman karşılık verebilir.

Bir birime 6 hasar verirsin. Şafak: Bunun yerine bu tur o birimi Susturursun ve ona 6 hasar verirsin.

Güneşinki gibi dimdik bakışların altında pek az şey sağ kalabilir.

   Open card art
similar cards
Zayıfları Avla
Ufuk Kılıcı
Ufalan
Yabani Pençeler
Yolumdan Çekilin
Lav Nefes
Tüm Gücümüzle
Gök Yıkılırken