menu
Card Gallery

Trở Về Nhà

Trở Về Nhà
IOIonia
SPELLspell
COMMONCommon
RecallThu Về

- Gọi bài quân trở về trên tay và xóa bỏ tất cả hiệu ứng tác động lên bài quân này.

FastNhanh

- Bài phép Nhanh có thể được sử dụng bất cứ lúc nào nhưng đối thủ vẫn có thể đáp trả.

Thu Về 1 bài quân hoặc Địa Danh đồng minh để Thu Về 1 bài quân hoặc Địa Danh của đối thủ.

"Trevvvvorrrrrr, quay về điiiiiiiii..." - Nhà của Trevor

   Open card art
similar cards
Tia Chết Chóc - Mk1
Không Đâu Nha!
Nỗi Kinh Hoàng Tột Độ
Hành Trình Bất Đắc Dĩ
Mặt Đất Cháy Rụi
Oanh Tạc Chiến
Đường Phân Ly
Go Get it