menu
Trundle
Cột Băng
Băng Chấn Của Trundle
Trundle
FRFreljord
CHAMPIONchampion
CHAMPIONchampion
RegenerationHồi phục

- Hồi đầy máu khi kết thúc mỗi vòng đấu.

Khi ta được triệu hồi, tạo trên tay 1 lá Cột Băng.

4

6

Từng ngọn đuốc thắp nối đuôi nhau khắp đường đi, khiến cho khung cảnh bớt hẳn sự nặng nề. Đứng đó một bè lũ troll, có lẽ lên đến hàng trăm, gã nào cũng to lớn, đồ sộ và nguy hiểm. "Ta sẽ hỏi lại một lần nữa," Trundle gầm gừ, vác cây Cốt Rung trên vai. "Các ngươi sẽ đầu hàng, hay phải để ta đập nát sọ đây?"

   Open card art
similar cards
Tiên Tri Cõi Xưa
Uzgar Cổ Đại