menu
Card Gallery

An Acquired Taste

An Acquired Taste
Tahm Kench
Tahm Kench
BWBilgewater
SPELLspell
COMMONCommon
StrikeRa đòn

- Nhận hiệu ứng này khi 1 bài quân cố gắng gây sát thương sử dụng chỉ số Sức Mạnh bằng cách ra đòn trong giao tranh hoặc thông qua bài phép. Bài quân với 0 Sức Mạnh không thể ra đòn.

CaptureBắt giữ

- Bài quân bị giam cầm tạm thời bị xóa bỏ khỏi trò chơi và chỉ có thể quay trở lại khi bài quân Bắt giữ rời khỏi bàn đấu.

FleetingPhù du

- Lá bài Phù du sẽ bị loại bỏ khỏi tay khi kết thúc vòng đấu.

SlowChậm

- Các bài phép chậm có thể được sử dụng ngoài giao tranh và khi không sử dụng bài phép khác. Đối thủ có thể đáp trả.

Tahm Kench swallows an enemy unit. It strikes him, then he Captures it.

"You had a chance to walk away. Instead, you're the fool who let me in..." - Tahm Kench

   Open card art
similar cards
Hunt the Weak
Zenith Blade
Crumble
Out Of The Way
Wild Claws
Molten Breath
Give It All
The Skies Descend