menu
Card Gallery

Tàu Leviathan

Tàu Leviathan
Swain
NXNoxus
FOLLOWERfollower
EPICEpic
OverwhelmÁp đảo

- Sát thương vượt trội ta gây lên kẻ chặn đòn sẽ chuyển thành sát thương lên Nhà chính của đối thủ.

Khi ta được triệu hồi, rút 1 lá Swain. Bắt Đầu Vòng Đấu: Gây 1 sát thương lên Nhà Chính của đối thủ 2 lần.

5

7

Khi người dân Ionia thấy nó hiện ra lờ mờ ở chân trời, họ đã nghĩ rằng đó là một con quái vật. Cũng gần như thế - chiến hạm thép đó thật khủng khiếp, tác phẩm vĩ đại nhất của kỹ thuật hải quân Noxus.

   Open card art
similar cards
Đạo Tặc Tàn Nhẫn
Máy Nỏ Sắt
Bạch Lang
Gangplank
Sejuani
Thiết Giáp Đại Tượng