menu
Card Gallery

Nộ Long Cước

Nộ Long Cước
IO
COMMONCommon
1 đồng minh đá bay 1 kẻ địch về Nhà Chính của đối thủ, Ra Đòn lên cả hai. Nếu kẻ địch sống sót, Thu Về kẻ địch đó.

"Long Hồn phải được giải phóng, nếu không ta sẽ bị thiêu đốt từ bên trong." - Lee Sin

   Open card art
similar cards
Twisted Fate
Lee Sin
Long Giác