menu
Card Gallery

Black Market Merchant

Black Market Merchant
BWBilgewater
FOLLOWERfollower
RARERare
PlunderCưỡng Đoạt

- Lá bài sẽ kích hoạt hiệu ứng Cưỡng Đoạt nếu được đánh xuống sau khi người chơi đã gây sát thương lên Nhà Chính của đối thủ trong vòng này.

When you draw an enemy card, reduce its cost by 1. Plunder: Nab 1.

2

1

"If you want it, I've got it! Even got some 'special stock'.... Just remember, you didn't get it from me!"

   Open card art