menu
Card Gallery

Thủy Quái

Thủy Quái
Nanh Dài
BWBilgewater
SPELLspell
COMMONCommon
OverwhelmÁp đảo

- Sát thương vượt trội ta gây lên kẻ chặn đòn sẽ chuyển thành sát thương lên Nhà chính của đối thủ.

VulnerableDễ Kích Động

- Đối thủ có thể thách đấu và bắt buộc bài quân này phải chặn đòn.

SlowChậm

- Các bài phép chậm có thể được sử dụng ngoài giao tranh và khi không sử dụng bài phép khác. Đối thủ có thể đáp trả.

Ban Kích Động cho 1 kẻ địch và triệu hồi 1 lá Nanh Dài.

"Cá mập!" - Fizz

   Open card art
similar cards
Cảnh Cáo
Vượt Ngục
Không Kích
Phong Hàn
Thêm Thuốc Nổ!
Xảo Thuật
Nộ Long Cước
Thôi Miên