menu
Card Gallery

Dấu Ấn Quần Đảo

Dấu Ấn Quần Đảo
SIQuần Đảo Bóng Đêm
SPELLspell
COMMONCommon
BurstSiêu tốc

- Các bài phép siêu tốc được thi triển ngay lập tức. Đối thủ không thể phản ứng trước bài phép này.

EphemeralCảm tử

- Bài quân này sẽ hy sinh khi ra đòn tấn công hoặc khi kết thúc vòng đấu.

Ban +2|+2 và Cảm Tử cho 1 đồng minh.

Đây là cái giá phải trả để có được sức mạnh ư?

   Open card art
similar cards
Giáp Lưới
Xông Pha
Song Luyện
Thủ Thế
Cuồng Phong
Đá Vĩnh Hằng
Sát Cánh
Ngày Tiến Bộ!