menu
Card Gallery

Sát Thủ Bóng Đêm

Sát Thủ Bóng Đêm
IOIonia
FOLLOWERfollower
COMMONCommon
ElusiveHuyền ảo

- Chỉ có thể bị chặn đòn bởi 1 bài quân Huyền ảo.

Khi ta được triệu hồi, rút 1 lá bài.

2

1

Ả lướt qua nhẹ như mây Những bước đi không tiếng động Chỉ để lại dấu vết của bộ vuốt.

   Open card art
similar cards
Teemo
Silent Shadowseer
Amateur Aeronaut
Solitary Monk
Kinkou Lifeblade
Silverwing Diver
The Empyrean
Windfarer Hatchling