menu
Card Gallery

Bình Máu

Bình Máu
IO
SPELLspell
COMMONCommon
Hồi 3 máu cho 1 đồng minh hoặc Nhà Chính.

Mỗi thế hệ, khu vực và gia đình đều có những phương thuốc của riêng mình, tuy nhiên chẳng thể nào phủ nhận được rằng có những phương thuốc hiệu nghiệm hơn hẳn.

   Open card art
similar cards
Giáp Lưới
Xông Pha
Song Luyện
Thủ Thế
Cuồng Phong
Đá Vĩnh Hằng
Sát Cánh
Ngày Tiến Bộ!