menu
Card Gallery

Ý Chí Ionia

Ý Chí Ionia
IOIonia
SPELLspell
COMMONCommon
RecallThu Về

- Gọi bài quân trở về trên tay và xóa bỏ tất cả hiệu ứng tác động lên bài quân này.

FastNhanh

- Bài phép Nhanh có thể được sử dụng bất cứ lúc nào nhưng đối thủ vẫn có thể đáp trả.

Thu Về 1 bài quân.

Khi những kẻ xâm lược bước chân lên lãnh địa Ionia, chúng đã hiểu ra rằng chỉ chinh phục những người sinh sống ở đây thôi là không đủ.

   Open card art
similar cards
Lưỡi Dao
Bão Kiếm
Nợ Máu Trả Máu
Lốc Xoáy Tử Vong
Mũi Giáo Hắc Ám
Từ Chối
Phục Hận
Phán Quyết