menu
Card Gallery

Kế Thừa

Kế Thừa
Tiên Phong Bất Khuất
DEDemacia
SPELLspell
COMMONCommon
SlowChậm

- Các bài phép chậm có thể được sử dụng ngoài giao tranh và khi không sử dụng bài phép khác. Đối thủ có thể đáp trả.

Triệu hồi 1 lá Tiên Phong Bất Khuất.

Lễ phục của Tiên Phong Bất Khuất được truyền lại từ chiến binh này qua chiến binh khác, sở dĩ có truyền thống như vậy là để những tân binh có thể cảm nhận được trọng trách họ phải gánh vác.

   Open card art
similar cards
Mưu Trí
Linh Hồn Tan Vỡ
Tuyết Lở
Tưởng Niệm
Vì Demacia!
Cung Ánh Sáng
Sức Mạnh Bầy Đàn
Viện Binh