menu
Lux
Lux
Lăng Kính Phòng Hộ Của Lux
Cầu Vồng Tối Thượng
DEDemacia
CHAMPIONchampion
CHAMPIONchampion
BarrierLá chắn

- Hóa giải sát thương kế tiếp nhận vào. Có hiệu lực trong 1 vòng đấu.

3

5

"Ta luôn biết rằng bản thân có điều gì đó khác biệt với những người xung quanh... giống như có một luồng sáng ẩn sâu bên trong vậy. Ta cũng không chắc thứ ánh sáng đó có ý nghĩa gì, nhưng ta chắc chắn sẽ tìm ra câu trả lời!"

   Open card art
similar cards
Trận Thế Giáp Sắt