menu
Card Gallery

Tầm Pháp Thuyết Giả

Tầm Pháp Thuyết Giả
DEDemacia
FOLLOWERfollower
RARERare
ChallengerThách ĐẤấu

- Có thể lựa chọn kẻ địch chặn đòn khi tấn công.

Ban cho ta +1|+1 và Thách Đấu nếu ngươi đã sử dụng 1 bài phép 6+ tiêu hao trong trận đấu.

3

2

"Hỡi các thần dân Demacia, được bảo vệ mọi người là vinh dự của ta. Nhưng ta buộc phải kêu gọi ở mọi người lòng trung thành tuyệt đối, bởi vẫn còn đó những phù thủy đang nhởn nhơ ngay giữa vương quốc này!"

   Open card art
similar cards
Poro Tình Cảm
Kẻ Tầm Vọng Trifarix
Lựu Đạn Ma Hỏa!
Môn Đệ Laurent
Sói Nanh Trắng
Braum
Thresh
Thương Thủ Mẫn Linh