menu
Basilisk Rider
NXNoxus
FOLLOWERフォロワー
RAREレア
OverwhelmÁp đảo

- Sát thương vượt trội ta gây lên kẻ chặn đòn sẽ chuyển thành sát thương lên Nhà chính của đối thủ.

AllegianceLiên minh

- Khi triệu hồi, lá bài này sẽ nhận được hiệu ứng Trung thành nếu cùng thuộc 1 khu vực với lá bài nằm trên cùng của bộ bài.

Allegiance: Grant me +1|+1 and Overwhelm.

4

3

This particular unit does use horses, just not for riding. The beasts find them delicious.

   オープンカードアート