menu
Kayle
Kayle
Thần Linh Định Đoạt Của Kayle
MTTargon
CHAMPIONcampione
COMMONcomune
Ta nhận +1|+0 mỗi lần 1 đồng minh tấn công với Sức Mạnh được cường hóa. Khi ta được triệu hồi hoặc thăng cấp, ban +1|+1 cho các đồng minh. Cường hóa 16: Song Kích.

2

6

"Chúng tôi chắc chắn sẽ biết để gặp cô ấy nếu cô ấy quay trở lại... nhưng tôi e ngại rằng không có lý do gì để cô ấy làm như vậy nếu như không có một mối đe dọa xuất hiện và cần đến sự can thiệp của cô ấy." - Skai'en Người Lưu Giữ Truyền Thuyết.

   Apri card art