menu
Raccolta carte

Chuẩn Bị Chu Đáo

Chuẩn Bị Chu Đáo
SHShurima
SPELLincantesimo
COMMONcomune
PredictPredict

- Pick a card from among 3 in your deck. Shuffle the deck and put that card on top.

Để Xuất Trận, đặt 1 lá bài từ trên tay vào bộ bài. Tiên Đoán, sau đó tạo 1 bản sao y hệt của lá bài được chọn trên tay.

"Gieo nhân nào, gặt quả đó." - Tai, Pháp Sư Thời Gian Học Việc

   Apri card art