menu
Raccolta carte

Dáng Hình Thượng Nhân

Dáng Hình Thượng Nhân
MTTargon
SPELLincantesimo
COMMONcomune
BurstSiêu tốc

- Các bài phép siêu tốc được thi triển ngay lập tức. Đối thủ không thể phản ứng trước bài phép này.

InvokeHiệu Triệu

- Chọn 1 trong 3 lá bài Thiên Đình để tạo trên tay.

Hiệu Triệu 1 lá bài Thượng Giới 7+ tiêu hao, sau đó hồi 5 máu cho 1 đồng minh hoặc Nhà Chính.

"Hãy ngước nhìn các ngôi sao. Nếu may mắn, biết đâu ta sẽ để mắt tới ngươi." - Aurelion Sol

   Apri card art
carte simili
Biểu Tượng Sứ Giả
Bóng Đen Bao Phủ
Kẻ Trộm Phép
Cải Tiến Liên Tục
Phát Minh Tâm Huyết
Phước Lành Khuyển Linh
Thiên Cổ Vô Biên
Targon Ban Phước