menu
Bóng Ma
SIQuần Đảo Bóng Đêm
FOLLOWERseguace
COMMONcomune
FearsomeĐáng sợ

- Chỉ có thể bị chặn đòn bởi bài quân 3+ Sức Mạnh.

Khi ta được triệu hồi, ban +1|+0 cho các đồng minh Bóng Ma khác Ở Mọi Nơi.

2

2

Những bóng ma của quần đảo này đã mất hết bản tính từ rất lâu, chúng chỉ còn biết đến những cơn đói khát cùng cực không thể thỏa mãn.

   Apri card art
carte simili
Poro Nham Hiểm
Nhền Nhện Ghê Rợn
Nhền Nhện Điên Cuồng
Sứ Giả Giáp Sắt
Đại Tướng Quân Đoàn
Mệnh Phụ Ma Quái
Rhasa Kẻ Phân Ly
Chỉ Huy Ledros